انژکتور شوی AUTO-TECH مدل ATT-780E


دستگاه انزکتور AUTO-TECH با قابلیت 4 مرحله در یک عمل:

1-تست وضعیت انژکتور ها و تمیز کردن انژکتور و کربن زدایی از طریق نیروی صوتی (Uffrasome)

2-کربن زدایی در سیم مکش ورودی (Intake main) بدون خارج کردن قطعات موتور

3-کربن زدایی و رسوب زدایی در سطح داخلی موتور از جمله سوپاپ و بدنه سر سیلندر داخلی و تخلیه کلیه رسوبات داخل اگزوز

4-تست فشار سیستم سوخت رسانی انژکتوری