انژکتور شور اتوتک مدل ATT-MINI

1 کالا

  • انژکتور شور اتوتک مدل ATT-MINI

    ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    تست وآنالیز وضعیت پاشش انژکتور تست زاویه پاشش انژکتورها و تبدیل به ذرات کردن سوخت تست میزان سوخت تزریق شده و یکنواختی کارکرد انژکتور ها تست فشار باز و بسته شدن انژکتور تمیز کردن فیزیکی و شیمیایی انژکتور های گرفته (کیپ شده) یا معیوب به روش فراصوتی