دستگاه معاینه فنی سنگین

تجهیرات معاینه فنی چیست و قیمت دستگاه معاینه فنی چنده؟

تجهیزات معاینه فنی شامل چه دستگاه هایی میشود: تست ترمز تست تعلیق(کمک فنر) تست زاویه چرخ ها سوخت سنج پنج گاز جک مخصوص با تست لقی هیدرولیک تنظیم نور چراغ تست سه گانه تست ترمز تست زاویه چرخ ها تست … ادامه مطلب

1 نظرات