شامپو شوینده صفر شویی M20


ماده شوینده فوم دار برای شستشوی موکت سقف و کف خودرو فرش و… میباشد و تمام لکه ها و منسوجات را از آن پاک میکند.