شرایط احداث مرکز معاینه فنی

شرایط احداث مرکز معاینه فنی

ماده ۱: طبق اعلام مراجع ذیصلاح مساحت مورد نیاز برای احداث مراکز معاینه فنی با پیش بینی دو خط معاینه فنی 100 متر مربع به صورت محصور می باشد. بنابر اعلام درب های ورود و خروج باید مجزا باشد

ماده ۲:برای احداث سالن تست خودرو های بنزینی با پیش بینی 2 خط معاینه فنی حداقل 150 متر مربع مربع سوله مورد نیاز می باشد.(جنس سالن آزمون خودرو باید از جنس بتن با تحمل وزن بالا باشد همچنین درب های ورود و خروج سالن در امتداد یکدیگر با ابعاد 4*4 باشند)

ماده ۳: سالن بازدید چشمی برای خودروهای دو گانه سوز در مراکز معاینه فنی می بایستی 75 متر مربع باشد.(درب های ورود و خروج سالن بازدید چشمی به صورت جداگانه و در امتداد چال سرویس باشد)

ماده ۴: حداقل مساحت سالن آزمون موتورسیکلت مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک ۱۶ مترمربع می باشد. (دارای درب ورود و خروج مجزا و همراستا با ابعاد ۴*۴ پیش بینی گردد)

ماده ۵: در مراکر معاینه فنی خودرو های سبک  بایدحداقل 60 متر مربع فضای اداری برای مدیریت و بایگانی پیش بینی گردد.

ماده ۶: در مراکز معاینه فنی خودرو های سبک باید ساختمانی برای پذیرش و صدور کارت معاینه فنی به صورت مجزا درب ورودی و خروجی مرکز پیش بینی گردد.(ساختمان نباید به صورت کانکس یا سازهی پیش ساخته باشد)

ماده ۷:برای عبور خودرو های مردودی از آزمون ظاهری باید یک لاین به عرض 3 متر در خارج از سوله ی آزمون پیش بینی گردد.

ماده ۸: در مراکز معاینه فنی خودرو های سبک فضای پذیرش خودرو های آماده ی آزمون باید به مساحت 100 متر مربع قبل از سالن آزمون پیش بینی گردد.(برای یک خط معاینه فنی)

ماده ۹: حداقل مساحت فضای صدور کارت (فضای خودروهای آزمون شده) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک برای ۱ خط آزمون خودرو بعد از سالن آزمون۵۰ مترمربع می باشد.

ماده ۱۰: جانمایی صحیح ایستگاه های انجام آزمون معاینه فنی خودرو براساس تیپ نقشه ارائه شده در دستورالعمل ماده۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو و استاندارد ملی۹۱۸۱ و به صورت همراستا با درب ورود و خروج سالن آزمون باشد.

ماده ۱۱: محل نصب دوربین پلاک خوان اول و پلاک خوان دوم در مراکز معاینه فنی سبک با هماهنگی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به درستی تعیین گردد.

ماده ۱۲: کلیه تجهیزات مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می بایست با قابلیت برخط سازی از شرکت های تجهیز کننده معتبر و مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور باشند. (بخش شرکت های پشتیبان کننده معتبر در سامانه سیمفا) و نیاز به کالیبراسیون یا سنجش دقت اندازه‌گیری و انجام تعمیر و نگهداری دوره‌ای دارند. کالیبراسیون ‌باید توسط شرکت های دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، انجام گرفته و برابر اعتبار زمانی تعیین شده در ضوابط ابلاغی یا استانداردهای مربوط به تجهیزات، گواهی صادر شود.

ماده ۱۳: متقاضیان می بایستی تعهدی رسمی به ستاد معاینه فنی شهرداری مبنی بر اینکه مرکز معاینه فنی احداث شده به مدت حداقل 5 سال از زمان احداث ، فعالیت مستمر داشته باشد ارائه دهند.

ماده ۱۴:جنس تابلو راهنمای مراجعین مرکز معاینه فنی از نوع فلکسی با قاب فلزی و روشنایی مطلوب مطابق با استاندارد های مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور باشد.

ماده ۱۵: تابلو سردرب مراکز معاینه فنی خودروهای سبک مطابق طرح مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور پس از تخصیص کد مرکز در سامانه سیمفا ساخته و نصب گردد.

ماده ۱۶: مهر های برجسته و ژلاتینی مراکز معاینه فنی خودرو های سبک باید مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور باشد.

ماده ۱۷: حداقل مدرک تحصیلی مدیر مرکز معاینه فنی باید لیسانس باشد.

ماده ۱۸: حداقل مدرک تحصیلی کارشناس فنی بنزینی مرکز معاینه فنی لیسانس می باشد.

ماده ۱۹: تعداد کارکنان مراکز معاینه فنی  شامل مدیریت، کارشناس فنی، مسئول پذیرش، آزمونگر خودرو بنزینی یا دیزل سبک، مسئول صدور برگ معاینه فنی، آزمونگر موتورسیکلت و آزمونگر چشمی خودروهای گازسوز می باشد.

ماده ۲۰:برای افزایش خط معاینه فنی به ازای هرخط بیست درصد به مساحت زمین و سالن مرکز افزوده می گردد.

ماده ۲1: پس از دریافت مراحل قانونی جهت احداث مراکز معاینه فنی، ضروریست به منظور جلوگیری ضرر و زیان مالکین  ایجاد مراکز معاینه فنی از توان تخصصی کارشناسان این اتحادیه استفاده گردد.